PRISLISTA

tillhandahållande av översättningstjänster, tolkningstjänster, skrivtjänster, och lexikala tjänster

 Översättningstjänster

$ / ord Native
franska/tyska-engelska0.02-0.0250.04-0.06
portugisiska/spanska/katalanska-engelska0.027-0.330.04-0.06
italienska-engelska0.0250.04
ryska/ukrainska/estniska/vitryska/slovakiska/slovenska/ litauiska/lettiska-engelska0.022-0.040.04-0.06
polska/tjeckiska/ungerska/rumänska/bulgariska-engelska0.330.06-0.08
svenska/danska/norska/finska/isländska/irländska/ walesiska/nederländska/Nederländska-engelska0.055-0.830.06-0.08
nygrekiska/albanska/kroatiska/serbiska-engelska  
japanska/kinesiska-engelska0.05-0.070.08
turkiska-engelska0.0250.05
arabiska-engelska 0.06-0.08
hebreiska-engelska  
$ / ord Native
engelska-franska/tyska0.04-0.050.045-0.075
engelska-portugisiska/spanska/katalanska0.04-0.050.045-0.075
engelska-italienska0.04-0.050.045-0.075
engelska-ryska/ukrainska/estniska/vitryska/slovakiska/slovenska/ litauiska/lettiska0.04-0.050.045-0.075
engelska-polska/tjeckiska/ungerska/rumänska/bulgariska0.050.075
engelska-svenska/danska/norska/finska/isländska/irländska/ walesiska/nederländska/Nederländska 0.075-0.09
engelska-nygrekiska/albanska/kroatiska/serbiska  
engelska-japanska/kinesiska0.0650.09
engelska-turkiska0.0640.06-0.09
engelska-arabiska0.04-0.640.06-0.09
engelska-hebreiska  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Document Translation and Translation Editing Services ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ